Om Vårda Hemtjänst

Vårda Hemtjänst vision - att stärka individen

Livet har ingen åldersgräns, även om åldern ibland kan begränsa möjligheterna att klara sig på egen hand.

Som äldre kan man uppleva att man känner sig begränsad, ensam och att andra försöker bestämma över ens vardag.

Makten över sitt eget liv försvinner med den stigande åldern och risken är att man varken blir lyssnad till eller sedd för den man är.

Vår ambition är ge dig den hjälp du behöver för att kunna göra det du vill. Hos Vårda Hemtjänst får du inte bara välja, utan också bestämma, vilket är självklart att du ska få leva som du vill och göra som du vill. Det är ditt liv, dina beslut.

Här låter vi dig vara chef över din vardag!

Du är den du är. Och det ska du få fortsätta att vara. Vi kommer inte att försöka ändra vare sig på dig eller det liv du vill leva. Det är ett löfte. Hur dina dagar ska se ut, bestämmer du själv.

PERSONLIG HEMTJÄNST

Våra medarbetare älskar sitt arbete

I Vårda hemtjänst erbjuder vi allt från omsorg och måltidsservice till städning samt tvätt. När du väljer Vårda hemtjänst som utförare i hemtjänsten bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir på det sätt du önskar.

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktman och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktman går det självklart bra att byta.

Våra tjänster

Nedan finner ni kort information om vad vi på Vårda Hemtjänst kan erbjuda.  

Tryck på respektive insats för mer information.

Omvårdnad

Vårda Hemtjänst är godkänd utförare i följande städer:

Göteborg Stad
Örebro Kommun
Falu Kommun

Inköp

Inköp

Vi utför tjänsten efter enligt inköpslista.

Städ

Städ

Städningen anpassas efter dina önskemål.

Tvätt

Tvätt

Vi utför tjänsten enligt överenskommelse.

Fönsterputs

Fönsterputs

Vi utför tjänsten enligt överenskommelse.

Är du intresserad?

VARFÖR VÄLJA OSS

Finns många skäl varför att välja Vårda Hemtjänst AB​

Valfrihet att påverka din dag

Det handlar om att sätta människan i centrum och tillgodose den enskilda människans speciella behov.

En kontaktperson som 

hjälper dig

Hen samordnar din hemtjänst beroende på vad ni har kommit överens om.

Stor språkkompetens

Vi pratar inte mindre än 10 olika språk. Ger förutsättningar och faktorer att anordna den bästa hemtjänsten.

Trygghet, delaktighet och självständighet

Hos oss får du själv bestämma över din vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

PERSONAL

Sidan är under uppbyggnad mer info kommer inom kort!

Senior-woman-000061747702_Full

Vårda Hemtjänst

 

Vårt mål är att underlätta  och stötta dig i din vardag så att din tillvaro blir som du önskar. 

För oss är det viktigt att du alltid känner dig trygg och respekterad. Tillsammans med kontaktpersonen lägger du upp de dagliga rutinerna så att de utförs efter dina behov och önskemål.

Örebro:

Tel: 019-20 22 24

Göteborg:

Tel: 031 – 12 00 44

Falun

Tel: 023 – 77 12 44

info@vardahemtjanst.se

ORGANISATION

Under uppbyggnad

Hos oss kan du finna trygghet, värme och gemenskap.

På Vårda Hemtjänst i Sverige AB har vi välutbildade och kompetenta chefer och engagerad personal, som ger de äldre förutsättningarna för en meningsfull vardag.

Bli kund hos Vårda Hemtjänst

Så här gör du om du vill välja oss som utförare

1.

Kontakt

Bor du i Göteborg Stad?
Kontakta oss eller din biståndshandläggare eller socialsekreterare för att välja utförare. Du kan även välja via en skriftlig blankett eller via en e-tjänst på www.goteborg.se

Bor du i Örebro kommun?
Kontakta oss eller din biståndshandläggare eller socialsekreterare för att välja utförare.

Bor du i Falu kommun?
Kontakta oss eller din biståndshandläggare eller socialsekreterare för att välja utförare.

2.

Välj utförare

Välj den hemtjänst som passar dig bäst. Kontakta gärna oss för mer information om hemtjänst på din ort.

3.

Vårda Hemtjänst

Meddela din biståndsbedömare att du önskar att Vårda Hemtjänst blir din utförare av hemtjänst

4.

Insatsen påbörjas

Tilsammans med dig kommer vi överens om när insatserna skall påbörjas. Du får även vara med och bestämma när och hur och av vem insatsen skall utföras.

5.

Uppföljning

I uppföljningen går kontaktpersonen och den enskilde igenom de olika delarna i genomförandeplanen för att se över om något har förändrats.

6.

Avstämning

Vårda Hemtjänst har en ständig kontakt med uppdragsgivaren för att säkerställa att insatserna utförs enligt överenskommelse och att uppdragsgivaren är nöjd.

Vårda Hemtjänst erfarenhet

0 +
Antal år i branschen
0 +
Antal genomförda utbildningar
0 +
Antal medarbetare

KONTAKTINFORMATION

Göteborgskontoret

Kontaktuppgifter
Tel: 031 - 12 00 44
Jour: 070 - 955 00 94
Besöksadress:
Wadmansgatan 8, 412 53 Göteborg
Postadress:
BOX 3061, 400 10 Göteborg
Mail: info@vardahemtjanst.se
Webb: www.vardahemtjanst.se

Örebrokontoret

Kontaktuppgifter
Tel: 019 - 20 22 24
Besöksadress:
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro
Mail: info@vardahemtjanst.se
Webb: www.vardahemtjanst.se

Falukontoret

Kontaktuppgifter
Tel: 023 - 77 12 44
Besöksadress:
Nybrogatan 3, 791 37 Falun
Kanslibacken 3, 791 70 Falun
Mail: info@vardahemtjanst.se
Webb: www.vardahemtjanst.se